Η Διαδικασία Αξιολόγησης στα Πειραματικά Σχολεία. Η αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Το παράδειγμα των Πειραματικών Σχολείων Πανεπιστημίου Πατρών

Alexopoulos, Charalambos ; Manesis, Nikolaos (2017-02)

Article

Το σχολικό έτος 2012-13 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στα Πειραματικά σχολεία. Ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία αποτίμησης, αφού τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει υπάρξει καμία ολοκληρωμένη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων και των εκπαιδευτικών, παρά το γεγονός ότι κατά διαστήματα θεσμοθετήθηκαν Νόμοι που προέβλεπαν τη διαδικασία αυτή. Η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολίων, περιλάμβανε υποβολή φακέλου, αξιολόγηση διδασκαλίας και συνέντευξη. Παρουσιάζουμε την αξιολόγηση στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών, εστιάζοντας κυρίως στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/