Η κατασκευή και μέτρηση γωνιών ως διαδικασία αξιοποίησης του Μαθηματικού Περιεχομένου Προβλημάτων και των Εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών

Kakavas, Konstantinos ; Kakavas, Panagiotis ; Manesis, Nikolaos (2017-02)

Article

Το παρόν σενάριο διάρκειας τριών (3) διδακτικών ωρών, αφορά στη διδασκαλία της μετρήσεις γωνιών, του κεφαλαίου των Μαθηματικών της ΣΤ’ Δημοτικού με τίτλο «Σχεδιάζω Γωνίες», με τη χρήση προβλημάτων περιεχομένου (contexts). Η εργασία μας αναδεικνύει τη σημασία της ακριβούς και τυποποιημένης μαθηματικοποιημένης έκφρασης των δεδομένων του κάθε προβλήματος για να οδηγηθούν οι μαθητές στη λύση του. Η διδασκαλία υλοποιείται με τη χρήση φύλλων εργασίας. Εφαρμόζονται εκπαιδευτικές πρακτικές των ΤΠΕ με τη χρήση του προγραμματιστικού λογισμικού Scratchö το οποίο έχει έναν ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα στη διδακτική πρακτική. Τόσο το στάδιο της επεξεργασίας του θέματος όσο και της αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν εντάσσονται σε ένα περιβάλλον οικοδόμησης και ανακάλυψης της γνώσης με στοιχεία μεταφοράς της σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, μαθηματικές έννοιες και καθημερινούς προβληματισμούς.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/