Γιώργος Θεοτοκάς και Κύπρος

Georgis, Georgios (2019-12)

Επιθεώρηση Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Κυκλοφορεί δύο φορές τον χρόνο

Article

Ο Γιώργος Θεοτοκάς δεν επισκέφθηκε ποτέ την Κύπρο σε αντίθεση με τους περισσότερους γνωστούς λογοτέχνες της γενιάς του '30. Ούτε υπήρξε οικείος με το νησί όπως ο Σεφέρης , ο Ελύτης, ο Μυριβήλης και άλλοι Παρ' όλα αυτά , σχέσεις και επαφές του με την Κύπρο ιχνηλατούνται ενωρίς και τυγχάνει γενικότερης αναγνώρισης, μεγαλύτερης από πολλούς ομότεχνούς του . Τα πρώτα βιβλία του , το Ελεύθερο Πvεύμα, που δημοσιεύθηκε το 1929 και θεωρήθηκε ως το πνευματικό μανιφέστο της γενιάς του '30, και το πολιτικό του δοκίμιο Εμπρός σro Κοιvωvικό Πρόβλημα, που εκδόθηκε το 1932, δεν είχαν καμιά απήχηση στην Κύπρο. Κάποια αίσθηση προκάλεσε το μυθιστόρημα Αργώ αλλά οι αναφορές σ' αυτό είναι έμμεσες. Ως είδηση δημοσιεύεται για παράδειγμα στο περιοδικό Πάφος που εξέδιδε ο λόγιος δικηγόρος ΛοΤζος Φιλίππου η πληροφορία ότι: Ο πρεσβευτής της Ρωσσίας σrηv Αθήvα μετάφρασε κω δημοσίευσε σro ρώσσικο περιοδικό "Διεθvής Λογοτεχvία" κομμάτια από το μυθιστόρημα «Αργώ» του κ. Θεοτοκά.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/