Η προσάρτηση και η αισιοδοξία των Ελλήνων της Κύπρου. Η εξαίρεση στις αντιδράσεις: Νικόλαος Καταλάνος

Iakovides, Kyriakos (2019-12)

Επιθεώρηση Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Κυκλοφορεί δύο φορές τον χρόνο

Article

Ο John Redmond , ηγέτης του κινήματος υπέρ του Home RuIe στην Ιρλανδία (αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο της βρετανικής αυτοκρατορίας), δεν δίστασε στις απαρχές του Μεγάλου Πολέμου να καλέσει τους Ιρλανδούς· να καταταχθούν στο πλευρό των Βρετανών. Οι ωμότητες των Γερμανών στο Βέλγιο, κατά τον Redmond, δεν άφηναν άλλη επιλογή στους Ιρλανδούς από τη στράτευση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μικρών εθνών. Η Ιρλανδία είχε , ανάμεσα στις χώρες-μέλη της βρετανικής αυτοκρατορίας, τη μεγαλύτερη εθελοντική συμμετοχή στα πεδία των μαχών του Α' Παγκοσμίου πολέμου. Μία από τις πιο « δύσκολες » κτήσεις των Βρετανών ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα της Αυτοκρατορίας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/