Γενεαλογία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: μια ψυχοβιογραφική προσέγγιση

Klapsis, Antonis (2020-06)

Επιθεώρηση Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Κυκλοφορεί δύο φορές τον χρόνο

Article

Εάν ρωτήσετε έναν ψυχίατρο ή έναν ψυχολόγο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σας πει πως τα βιώματα ενός ατόμου, ιδίως αυτά των παιδικών και νεανικών του χρόνων, επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον περίγυρό του, τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τον κόσμο, και τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί. Ό,τι ισχύει για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ισχύεικατ' επέκταση- και για την πολιτική τους δραστηριότητα. Μελετώντας τις βιογραφικές καταβολές και το ψυχολογικό υπόβαθρο των πολιτικών δρώντων, μπορούμε να αντιληφθούμε πληρέστερα τα βαθύτερα αίτια της πολιτικής τους συμπεριφοράς. «Ένα από τα οφέλη της ψυχοβιογραφίας», σημειώνει η Valerie Hudson, «είναι η δυνατότητα να φέρνει στο φως συναισθηματικούς και εμπειρικούς παράγοντες, οι οποίοι διαδραματίζουν ρόλο στα κίνητρα και στη λήψη αποφάσεων». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια σχέση αμφίδρομη: από τη μια πλευρά, τα άτομα επηρεάζονται καθοριστικά από το περιβάλλον τους από την άλλη, ιδίως όταν μιλάμε για πολιτικές προσωπικότητες, επιδρούν στη διαμόρφωση αυτού του περιβάλλοντος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/