Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Τρίγλια της Βιθυνίας: ο κοινοτικός κανονισμός του 1908

Klapsis, Antonis (2019-12)

Επιθεώρηση Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Κυκλοφορεί δύο φορές τον χρόνο

Article

Η Τρίγλια βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Κίου, στην Προποντίδα, σε απόσταση περίπου 12 χιλιομέτρων δυτικά από τα Μουδανιά . Αμφιθεατρικά χτισμένη ανάμεσα σε δύο λόφους, πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή κατοικούνταν σχεδόν αποκλειστικά από Έλληνες. Φαίνεται πως στις αρχές του 20ού αιώνα στην Τρίγλια διέμεναν περίπου 3.500 Έλληνες,1 ενώ οι Τούρκοι δεν πρέπει να ξεπερνούσαν τους 150. Ο πληθυσμός της κωμόπολης ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και δευτερευόντως με την αλιεία , το εμπόριο και τη ναυτιλία. Η καλλιέργεια της ονομαστής τριγλιανής ελιάς, η οποία διοχετευόταν στις αγορές της Κωνσταντινούπολης, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και προπάντων της Ρωσίας αποτελούσε την κύρια πηγή εσόδων των Τριγλιανών αγροτών, ακολουθούμενη από την επίσης ευρέως διαδεδομένη και προσοδοφόρα σηροτροφία . Η σχετική οικονομική άνεση που εξασφάλιζε η εξαγωγή γεωργικών πρσ'ίόντων, επέτρεπε στους Τριγλιανούς να συντηρούν σχολεία και να διαθέτουν αρκετά δραστήρια κοινοτική ζωή.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/