Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Κύπρο, προσπάθειες περίθαλψης

Iakovides, Kyriakos (2022-10)

Article

To Εθνικό Συμβούλιο, πολιτικό σώμα υπό τον έλεγ- χο της Αρχιεπισκοπής, συγκάλεσε συνεδρία στις 10-23 Σεπτεμβρίου του 1922 με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την περίθαλψη των προσφύγων. Ήδη εί- χαν αρχίσει να καταφθάνουν οι πρώτοι πρόσφυγες από τα παράλια της Μ. Ασίας, περίπου στους διακό- σιους, οι περισσότεροι βρετανικής καταγωγής. Οι εκπρόσωποι της Πάφου στο Εθνικό Συμβούλιο αποφάσισαν να μην παραστούν στη συνεδρία δη- λώνοντας –εν είδει δικαιολογίας– ότι προτεραιότη- τά τους ήταν η υποδοχή τού ευεργέτη της πόλης, Δημήτρη Κωνσταντίνου, ο οποίος επισκεπτόταν εκείνες τις ημέρες την Πάφο. Τελικά, σε εκείνη τη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν όλοι. Σε πλήρη συ- νύφανση με την αδιαφορία των εκπροσώπων της Πάφου, η κοσμική ζωή και οι ψυχαγωγικές εκδηλώ- σεις συνεχίστηκαν στην Κύπρο ανεπηρέαστες από τα μικρασιατικά γεγονότα και «ανάρμοστες προς το εθνικό πένθος», όπως κατήγγειλε η εφημερίδα Πα- τρίς. Ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Μαχαιριώτης επισκε- πτόμενος τους πρόσφυγες στη Λάρνακα, συγκινη- σιακά φορτισμένος και ενοχλημένος από την επι- κρατούσα νωθρότητα, με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο περιέγραψε σε δραματικούς τόνους την εξαθλίωση των Ελλήνων προσφύγων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/