Κτιριακή ενσωμάτωση ενεργειακών ηλιακών συστημάτων: εγχειρίδιο

Βασιλειάδης, Κωνσταντίνος (2023-06)

Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 ανάγκασε την οικοδομική βιομηχανία σε μια ξαφνική αφύπνιση και την ανάπτυξη μιας συγκεντρωμένης προσπάθειας για τη μείωση των κτιριακών ενεργειακών αναγκών, εστιάζοντας αρχικά στα ενεργητικά συστήματα του κτιρίου, με την παθητική προσέγγιση στο θέμα να ακολουθεί [1]. Είναι ενδιαφέρον ωστόσο, ότι η αλόγιστη χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας που οδήγησε στα προαναφερθέντα περιβαλλοντικά προβλήματα και την πετρελαϊκή κρίση, συμβαίνει ενώ η μέση παγκόσμια οριζόντια ακτινοβολία (GHI) στην Ευρώπη είναι περίπου 1200 kWh/m 2/έτος [2]. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, έγινε σαφές ότι η χρήση και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα της ηλιακής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους που πρέπει να πληρεί ένα κτίριο για να θεωρείται βιώσιμο. Από την άλλη πλευρά, η κατεύθυνση προς την ηλιακή ενέργεια μπορεί να είναι η μόνη βιώσιμη πρόταση, καθώς θεωρείται μια από τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας με τις μεγαλύτερες δυνατότητες να αντικαταστήσει την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα [3–5].

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/