Η ελληνική κρίση και η διεθνής συγκυρία

Maris, Georgios (2012)

Working Paper

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ειδικών και της κοινής γνώμης για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης αποτυπώνεται ανάγλυφα και στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό δημοσιεύσεων γύρω από το εν λόγω θέμα. Δύο από τα πλέον αξιόλογα δείγματα αυτής της βιβλιογραφικής παραγωγής, τα οποία επιχειρούν να εντάξουν την ελληνική περίπτωση στο ευρύτερο διεθνές οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, παρουσιάζονται στην ενότητα της βιβλιοκριτικής που ακολουθεί.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/