Μεθοδολογία πολεοδομικού προγραμματισμού– σχεδιασμού σε ιστορικο-παραδοσιακό οικισμό: η περίπτωση της Γαλάτιστας Χαλκιδικής

Demetriades, Evangellos ; Drakoulis, Dimitris ; Pissourios, Ioannis (2011)

Book chapter

Ο αστικός χώρος ή λειτουργικά οργανωμένος (όσον αφορά τις πολεοδομικές λειτουργίες) και κατασκευασμένος χώρος (όσον αφορά τα πολεοδομικά κελύφη) αποτελεί κοινωνικό προϊόν, γιατί παράγεται από μια συγκεκριμένη κοινωνία κατά την ιστορική εξέλιξη. Ο λειτουργικά οργανωμένος και κατασκευασμένος χώρος, όπως όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά προϊόντα, αντανακλά τόσο με τις χαρακτηριστικές πολεοδομικές λειτουργίες (ή χρήσεις) όσο και τα κελύφη (αρχιτεκτονική μορφή, αισθητική κ.ά.), τα κοινωνικοοικονομικά, πολιτικά, δημογραφικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας που τον παρήγαγε. Η μεταβολή της κοινωνίας (αίτιο) είναι ταχύτερη της μεταβολής του λειτουργικά οργανωμένου και κατασκευασμένου χώρου και αυτός την ακολουθεί (αποτέλεσμα), με μια λιγότερη ή περισσότερη χρονική αδράνεια. Παρουσιάζεται λοιπόν στο προσκήνιο το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του λειτουργικά οργανωμένου και κατασκευασμένου χώρου, γεγονός που σχετίζεται με τις έννοιες της ανάπτυξης και της προστασίας, σχετικά με τις οποίες οι σύγχρονες κοινωνίες εμφανίζουν διαφορετικές θέσεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/