Τραπεζικά συστήματα σε κρίση: Η ιαπωνική εμπειρία της δεκαετίας του 1990

Pavlides, Georgios (2008)

Article

Σε μία περίοδο που οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές χρηματαγορές αντιμετωπίζουν μια σοβαρότατη κρίση με επίκεντρο τον τραπεζικό κλάδο, η Ιαπωνία είναι μία από τις λιγότερο πληγείσες ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Έχοντας βιώσει ήδη μια τραπεζική κρίση κατά τη δεκαετία του 1990, η Ιαπωνία φρόντισε να αναπτύξει ένα νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που να εγγυάται τη λειτουργία ενός υγιούς τραπεζικού συστήματος. Τα νομοθετικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από την ιαπωνική κυβέρνηση δείχνουν πράγματι να πέτυχαν το στόχο τους, δηλαδή τη σταθεροποίηση του εύθραυστου τραπεζικού συστήματος. Στο επίπεδο των τραπεζικών πρακτικών, τα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα έδειξαν να έχουν διδαχθεί από τα σφάλματα του παρελθόντος, καθώς απέφυγαν να εμπλακούν στο παιχνίδι των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (subprime loans). Δυστυχώς, οι συνάδελφοί τους στις Η.Π.Α. δεν αξιοποίησαν την υπάρχουσα εμπειρία και δεν απέτρεψαν την οικονομική καταιγίδα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/