Η παγκόσμια βιομηχανία των όπλων : νομικές προκλήσεις

Pavlidis, Georgios (2009-02)

Article

Η παγκόσμια βιομηχανία των όπλων, με ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολλαρίων, αποτελεί μια πλήρως ανεπτυγμένη αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από τον κυρίαρχο ρόλο του κράτους, τις υψηλές απαιτήσεις σε θέματα απορρήτου και ασφαλείας, αλλά και τους νομοθετικούς περιορισμούς που διέπουν τις εξαγωγές των όπλων. Εντούτοις, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν είναι δύσκολο να παρακαμφθούν, με αποτέλεσμα τα όπλα να καταλήγουν συχνά στα χέρια επικίνδυνων καθεστώτων ή οργανώσεων. Επιπλέον, στο χώρο των αμυντικών προμηθειών, δεν είναι σπάνιες οι καταγγελίες για διαφθορά και δωροδοκίες, κάτι που εξηγείται εύκολα, αν λάβουμε υπόψη τα τεράστια ποσά που διακυβεύονται, αλλά και την έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το διεθνές νομικό πλαίσιο που διέπει την βιομηχανία των όπλων, να επισημάνει προβλήματα και στρεβλώσεις, αλλά και να καταδείξει την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/