Μια ενδιάμεση αποτίμηση της λειτουργίας του κοινοτικού συστήματος για την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων

Pavlidis, Georgios (2009)

Article

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ενεργά πολυάριθμες περιβαλλοντολογικές δράσεις και πολιτικές, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται και οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις της επιστημονικής κοινότητας και των ευρωπαίων πολιτών, η ΕΕ υποστηρίζει το στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία εμφανίζονται να συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει συσταθεί σε επίπεδο ΕΕ σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ), το πληρέστερο και λειτουργικότερο πλαίσιο αυτού του είδους παγκοσμίως. Το κοινοτικό αυτό σύστημα λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2005 και διανύει αισίως τη δεύτερη φάση εφαρμογής του. Ενόψει της τρίτης φάσης, που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2013, χρήσιμη κρίνεται η μελέτη των χαρακτηριστικών του ΣΕΔΕ, ιδίως αναφορικά με τις κατευθύνσεις της επικείμενης αναθεώρησης του σχετικού νομικού πλαισίου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/