Ρύθμιση, απορρύθμιση, κατακερματισμός και περιφερειοποίηση: Μία συγκριτική θεώρηση των δικτύων και των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Pavlides, Georgios ; Pharantouris, N. (2014)

Book chapter

Το νομικό πλαίσιο που αφορά στις επιχειρήσεις, στα δίκτυα και στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ περιλαμβάνει κανόνες δικαίου που έχουν θεσμοθετηθεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, Πολιτείας, αλλά και Ομοσπονδίας. Από τις πρώτες απόπειρες ομοσπονδιακής ρύθμισης (Federal Water Power Act of 1920, Federal Power Act of 1935, κλπ.), έως τις πιο πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες (Energy Policy Act of 2005, American Recovery and Reinvestment Act of 2009), το ιδεολογικό εκκρεμές στις ΗΠΑ κινείται μεταξύ ρύθμισης και απορρύθμισης, κατακερματισμού και περιφερειοποίησης των δικτύων και των αγορών ενέργειας. Η όλη συζήτηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τη συμπλήρωση 10 και πλέον ετών από τις δύο σοβαρότατες κρίσεις που βίωσε το αμερικανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης (Πολιτεία της Καλιφόρνια κατά την περίοδο 2000-2001, βορειοανατολικές Πολιτείες τον Αύγουστο του 2003). Πέρα από το εξαιρετικό εγκυκλοπαιδικό της ενδιαφέρον, η μελέτη της νομοθεσίας στις ΗΠΑ μας επιτρέπει να εντοπίσουμε προβλήματα και προκλήσεις, αλλά και σημεία σύγκρισης με την ΕΕ.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/