Ο αμφιλεγόμενος θεσμός της φορολογικής αμνηστίας και η διεθνής εμπειρία

Pavlidis, Georgios (2010-01)

Article

O θεσμός της φορολογικής αμνηστίας έχει αξιοποιηθεί κατά καιρούς από τις κυβερνήσεις πολλών χωρών. Αποσκοπεί στην τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων και στην αμνήστευση φορολογικών λαθών ή αδικημάτων, εφόσον υποβληθούν ορισμένες δηλώσεις και εξοφληθούν αμέσως ορισμένα ποσά που οφείλει ο φορολογούμενος. Η αποτελεσματικότητα παρόμοιων πρακτικών παραμένει εντούτοις εξαιρετικά αμφίβολη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να επισημάνει ζητήματα εφαρμογής της φορολογικής αμνηστίας στη διεθνή φορολογική πρακτική και να παρουσιάσει τα θεωρητικά επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί υπέρ και κατά της υιοθέτησης παρόμοιων φορολογικών ρυθμίσεων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/