Πρόληψη και διαχείριση μελλοντικών χρηματοοικονομικών κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ

Pavlidis, Georgios (2010-06)

Article

Η πρόσφατη διεθνής χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε σημαντικές νομικές και θεσμικές αδυναμίες σε επίπεδο ΕΕ και επιτάχυνε την αναθεώρηση των κανόνων και των πολιτικών για τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων. Προωθείται λοιπόν η κοινοτικοποίηση, αφενός της εποπτείας στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αφετέρου των κανόνων για τους οίκους αξιολόγησης, τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, τα «τοξικά» χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις μισθολογικές πολιτικές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αν και απέχουμε πολύ από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, οι πρωτοβουλίες της ΕΕ δείχνουν να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/