Οι ρήτρες συλλογικής δράσης στις κρατικές ομολογιακές εκδόσεις

Pavlidis, Georgios (2010-07)

Article

Στον απόηχο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και με αφορμή τη διαφαινόμενη ανάγκη αναδιαπραγμάτευσης του δημοσίου χρέους πολλών κρατών (ίσως και της Ελλάδας), αξίζει να μελετηθεί η λειτουργία των Ρητρών Συλλογικής Δράσης (ΡΣΔ) στις κρατικές ομολογιακές εκδόσεις. Οι ΡΣΔ προβάλλονται ως το χρηστικό εκείνο νομικό εργαλείο που θα ρυθμίσει τις τεταμένες σχέσεις κατόχων και εκδότη ομολόγων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τελευταίου. Εντούτοις, παρά τα αδιαμφισβήτητα πρακτικά πλεονεκτήματα των ΡΣΔ και την πρόσφατη γενίκευση της χρήσης τους στα ομολογιακά δάνεια, οι ρήτρες αυτές δεν αρκούν από μόνες τους για να εξασφαλίσουν μια ομαλή αναδιαπραγμάτευση του χρέους.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/