Η προσχώρηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη Συμφωνία του ΠΟΕ περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών

Pavlidis, Georgios (2010-08)

Article

Από το 1978 μέχρι και σήμερα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) έχει προχωρήσει στο άνοιγμα των αγορών της στο διεθνές εμπόριο και στις ξένες επενδύσεις. Σημαντικό σταθμό αυτής της διαδρομής αποτελεί η ένταξη της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στις 11 Δεκεμβρίου 2001. Από το 2007 βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη η διαδικασία για την προσχώρηση της χώρας στη Συμφωνία του ΠΟΕ περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. Το τεράστιο μέγεθος του δημοσίου τομέα στη ΛΔΚ και το ύψος των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών καταδεικνύουν τη βαρύνουσα σημασία αυτής της προσχώρησης, η οποία αποτελεί αντικείμενο της παρούσης εργασίας. Έχει επισημανθεί ότι οι δημόσιες προμήθειες στη ΛΔΚ χρησιμοποιούνται συχνά ως εργαλείο για τη στήριξη της εγχώριας οικονομίας. Η προτίμηση και στήριξη των φορέων του δημοσίου τομέα προς τα εγχώρια προϊόντα της ΛΔΚ προκαλεί εύλογα τη δυσαρέσκεια των εμπορικών εταίρων της χώρας. Η προσχώρηση της ΛΔΚ στη Συμφωνία του ΠΟΕ περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών φιλοδοξεί να ανατρέψει πρακτικές δεκαετιών και υπόσχεται σημαντικά οφέλη, τόσο για τη ΛΔΚ, όσο και για τις αλλοδαπές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/