Το χρηματιστήριο ρύπων στις ΗΠΑ προς μια ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση

Pavlidis, Georgios (2010-09)

Article

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων για την εκπομπή ρύπων στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με το αντίστοιχο στην ΕΕ, κρίνεται ως ελλιπές. Η αμερικανική νομοθεσία του 1990 (Clean Air Act Amendments), η οποία ενέπνευσε το κοινοτικό νομικό πλαίσιο, παραμένει χωρίς ουσιαστική συνέχεια μέχρι και σήμερα. Ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ έχουν εισάγει ή σχεδιάζουν να εισάγουν μηχανισμούς αγοραπωλησίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, η παρέμβαση όμως του ομοσπονδιακού νομοθέτη εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Την τελευταία διετία, έχουν πάντως υποβληθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο πολυάριθμα νομοσχέδια για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματιστηρίου ρύπων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει αυτές τις πρωτοβουλίες και προτάσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων για τις εκπομπές ρύπων στις ΗΠΑ.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/