Εκβιάζοντας τη συνεργασία των ξένων τραπεζών ενάντια στη φοροδιαφυγή: η υπόθεση UBS

Pavlides, Georgios (2010-10)

Article

Στη ρίζα της υπόθεσης UBS βρίσκεται η συστηματική φοροδιαφυγή χιλιάδων εύπορων Αμερικανών, οι οποίοι διοχέτευαν κρυφά τα χρήματά τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία. Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή, οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ (IRS, Internal Revenue Service) επέλεξαν μια ρηξικέλευθη και επιθετική στρατηγική, στρεφόμενες δικαστικά εναντίον της ελβετικής τράπεζας UBS και των στελεχών της, ως συνεργών φοροδιαφυγής. Για να αποφύγει την καταδίκη, η τράπεζα κλήθηκε να αποκαλύψει τραπεζικά δεδομένα πελατών της, οι οποίοι ήταν ύποπτοι φοροδιαφυγής. Η UBS περιήλθε σε νομικό αδιέξοδο, καθώς ενδεχόμενη συμμόρφωσή της προς το αίτημα των αμερικανικών αρχών θα συνιστούσε παραβίαση της τραπεζικής νομοθεσίας της Ελβετίας. Η ρύθμιση του ζητήματος σε διακρατική βάση ανέδειξε εξίσου σοβαρά προβλήματα, που αναλύονται στα πλαίσια της εργασίας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/