Το ιδεολογικό εκκρεμές σε ταλάντωση: Ρύθμιση, απορρύθμιση και εκ νέου ρύθμιση για τον χρηματοπιστωτικό τομέα των ΗΠΑ

Pavlidis, Georgios (2011-05)

Article

Η σοβαρότατη τραπεζική κρίση στις ΗΠΑ (2007-2010) ενέπνευσε πολυάριθμες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η πρωτοβουλία για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο στις ΗΠΑ είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα διεθνώς. Η μεταρρύθμιση αυτή, η οποία διακρίνεται για την έκταση και το βάθος της, ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2010, παρά τις νομικές και πολιτικές δυσχέρειες που καθιστούσαν εξαιρετικά αμφίβολη την τελική της έγκριση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι βασικές αλλαγές που εισάγει η νέα αμερικανική νομοθεσία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/