Αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία: Οι εκδόσεις «πράσινων» ομολόγων («Green Bonds») από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας

Pavlidis, Georgios (2014-09)

Article

Η Παγκόσμια Τράπεζα διατηρεί τα τελευταία χρόνια ηγετική θέση στη χρήση και διάδοση ενός καινοτόμου εργαλείου για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της καθαρής ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για τα λεγόμενα «πράσινα» ομόλογα («Green Bonds»), που εκδίδονται πλέον σε τακτική βάση από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ειδικότερα, η IBRD έχει οργανώσει με επιτυχία πάνω από 60 τέτοιες ομολογιακές εκδόσεις, σε 17 νομίσματα, αντλώντας συνολικά πάνω από $5,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η IFC έχει αντλήσει και αυτή $3,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στην αναδυόμενη αγορά των «πράσινων» ομολόγων. Η αγορά αυτή παγιώνει σταδιακά τα βασικά της χαρακτηριστικά, ιδίως χάρη στην υιοθέτηση των Green Bond Principles στις αρχές του 2014, με καθοριστική και πάλι τη συμβολή της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/