Η επικράτηση του αμερικανικού μοντέλου της FATCA στο νεο-αναδυόμενο διεθνές πλαίσιο κανόνων κατά της φοροδιαφυγής

Pavlides, Georgios (2015)

Article

Το άρθρο εξετάζει τη στρατηγική των αμερικανικών αρχών κατά όσων ελβετικών τραπεζών διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή εύπορων αμερικανών πολιτών. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της ελβετικής τράπεζας UBS (Φεβρουάριος 2009), η οποία συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο $780 εκατ. δεν αποτέλεσε μεμονωμένη επιτυχία των αμερικανικών αρχών. Πρόσφατα (Μάιος 2014) ακολούθησε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της επίσης ελβετικής CreditSuisse, ο οποίος προβλέπει καταβολή προς τις αμερικανικές αρχές ακόμη υψηλότερου προστίμου, ήτοι $2,6 δισ. Στο μεσοδιάστημα, καταγράφηκαν σημαντικές εξελίξεις σε εθνικό (υιοθέτηση FATCA σε ΗΠΑ), αλλά και σε διεθνές επίπεδο (Πρωτόκολλο στη διακρατική Σύμβαση ΗΠΑ/Ελβετίας για θέματα φορολογίας, υιοθέτηση νέας Πρότυπης Συμφωνίας ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών). Αυτές οι εξελίξεις θα επιδιωχθεί να μελετηθούν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/