Ο ρόλος της Ομάδας των 20 (G20) στις διεθνείς σχέσεις και στη διαμόρφωση του σύγχρονου διεθνούς δικαίου

Pavlides, Georgios (2015)

Book chapter

Οι πρωτοβουλίες της Ομάδας των 20 (G20) σε πολυάριθμους τομείς κινητοποιούν τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς οργανισμούς, καταλήγοντας συχνά στην διαμόρφωση νέων διεθνών συμβατικών κανόνων. Οι αρχές που επεξεργάζεται η Ομάδα θα μπορούσαν μάλιστα, με την ομοιόμορφη πρακτική και την εμπέδωση της νομικής συνείδησης, να οδηγήσουν σε ανάπτυξη νέων εθιμικών κανόνων του διεθνούς δικαίου. Οι πρωτοβουλίες του G20 ενδέχεται, τέλος, να οδηγούν στην υιοθέτηση κανόνων εσωτερικού δικαίου, χωρίς τη μεσολάβηση του διεθνούς δικαίου. Έτσι, παρά την κριτική που ασκείται, το G20 προβάλλει ως διεθνής θεσμός κομβικής σημασίας για τη διαμόρφωση κανόνων και το συντονισμό πολιτικών. Ενώπιον μάλιστα νέων κρίσεων, όχι απαραίτητα οικονομικής φύσεως, η Ομάδα G20 διαθέτει το διπλωματικό κεφάλαιο και το πολιτικό βάρος για να αναλάβει έναν ακόμη πιο ενισχυμένο επιτελικό ρόλο.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/