Κώστας Η.Σατόλιας : Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Δικονομίας. Μια αναλυτική προσέγγιση

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2013-05)

Article

Στο Πρώτο Μέρος (Γενικό Ποινικό Δίκαιο) του κρινόμενου έργου αναλύονται τα πρώτα 35 άρθρα του Κυπριακού Ποινικού Κώδικα και τα άρθρα 266 έως 272, με ιδιαίτερη ανάδειξη των 13 Γενικών Κανόνων για την ποινική ευθύνη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/