Ο ρόλος των Θεσμών στην Οικονομική Επίδοση

Vliamos, Spyros (2008)

Working Paper

Μελέτες που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη θεωρούν ότι η θεσμική δομή της χώρας είναι ο κυριότερος παράγων της αναπτυξιακής δυναμικής. Τούτο σημαίνει ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων διαμορφώνεται από τους υπάρχοντες θεσμούς.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/