Η Θεμελίωση της Αιτιώδους Συνάφειας: Tο Παράδειγμα της Αξίωσης Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου Ανταγωνισμού

Zaprianos, Nikolaos (2015)

Working Paper

Greek Abstract: Το άρθρο εξετάζει αρχικά την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-557/12 Kone αναφορικά με την αστική ευθύνη των μετεχουσών σε σύμπραξη επιχειρήσεων για ζημίες οι οποίες συνίστανται στην αύξηση των τιμών από τρίτες επιχειρήσεις «υπό την επιρροή της σύμπραξης» (umbrella pricing). Στηριζόμενος στις νομικές παραδοχές της απόφασης, ο συγγραφέας επανεξετάζει τις διδασκαλίες για τη θεμελίωση της αιτιώδους συνάφειας στο δίκαιο των αδικοπραξιών και διαπιστώνει ότι τόσο η θεωρία της πρόσφορης αιτίας όσο και εκείνη του προστατευτικού σκοπού του κανόνα δικαίου βρίσκουν απήχηση στο αιτιολογικό της απόφασης Kone. English Abstract: The paper discusses the ECJ-Judgment in Case C-557/12 Kone regarding so-called “umbrella pricing” cartel damage actions, whereby compensation is sought in relation to damages suffered due to charges by non-cartelists who independently adapted to the cartel by increasing their own prices. Based on the findings of the Court, the author elaborates on the current doctrine on the establishment of a causal link in torts and sees both the adequation theory and the theory of the protective purpose (Normzwecklehre) being endorsed by the Court’s reasoning.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/