Ευαισθητοποίηση και Κίνητρα Νοσηλευτών για τη Συμμετοχή τους σε Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Panagiotopoulou, Kalliopi (2008)

Article

Το ανθρώπινο δυναμικό στην Υγεία χαρακτηρίζεται από υψηλή εξειδίκευση και εκπαίδευση, γεγονός που βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στο νοσηλευτικό δυναμικό, το οποίο διακονεί μία επιστήμη εξαιρετικά δυναμική και πολύτιμη. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις υγειονομικές επιστήμες και ειδικότερα στη νοσηλευτική αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο σύγχρονος νοσηλευτής είναι αντιμέτωπος με συνεχείς τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται τεράστιες διαφορές μεταξύ του τι γνωρίζει, τι μαθαίνει και τι εφαρμόζει στη νοσηλευτική πρακτική. Αυτά τα κενά φαίνεται πως έρχεται να καλύψει η Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση (ΣΝΕ).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/