Το τέλος της ‘συνταγματοποίησης’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η αρχής μιας άλλης;

Manitakis, Antonis (2007)

Article

Από την απρόσμενη εξέλιξη της πολιτικής και ιδεολογικής εγκατάλειψης του ευρωσυντάγματος φάνηκε, πιστεύω, ότι η καλούμενη συνταγματοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών δεν είναι η καλλίτερη ούτε η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για να πραγματοποιηθε( η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Έγινε φανερό ότι η «συνταγματοποίηση», νοούμενη κυρίως ως διαδικασία νομικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης, δεν συνεπάγεται ούτε επιφέρει και την πολιτική ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών χωρών. Φάνηκε, δηλαδή, ότι η σύλληψη της ΕΕ κυρίως και πάνω από όλα ως κοινότητας δικαίου, μπορεί μεν να παράγει νομιμοποιητικές λειτουργίες και να καλλιεργεί συνείδηση ευρωπαϊκή στους λαούς της Ευρώπης, αδυνατεί όμως μόνη αυτή να διασφαλίσει την πολιτική ολοκλήρωσή της, όταν η νομική ολοκλήρωση δεν συνοδεύεται από κατάλληλες θεσμικές, κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές ενσωμάτωσης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/