Η ελευθερία του συνεταιρισμού και η αυτοδικαία εκ του νόμου απώλεια της νομικής προσωπικότητος σωματείου (ΣΕ 1627 και 3392/78)

Manitakis, Antonis (1979)

Article

Ήταν πράγματι σημαντικό το ζήτημα που ανέκυψε στο Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1627/1978) και δικαίως, λόγω της σπουδαιότός του, παραπέμφθηκε για οριστική επίλυση στην Ολομέλεια.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/