Η συνταγματική θεμελίωση της κανονιστικής εξουσίας στο Βέλγιο

Unknown author (1977)

Article

Η υποχρεωτική εγγραφή στα μητρώα μιας επαγγελματικής ενώσεως, η οποία, όπως ο Ιατρικός Σύλλογος, συνιστά ίδρυμα Δημοσίου Δικαίου που έχει σαν αποστολή να επιβλέπει την τήρηση και το σεβασμό των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας, καθώς και τη διαφύλαξη της τιμής, της διακριτικότητας (discretion) και της αξιοπρέπειας των μελών της, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ασυμβίβαστη με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 20 του Συντάγματος (του Βελγίου).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/