Η νομική φύση και ο πολιτικός χαρακτήρας της ερμηνείας του Συντάγματος

Manitakis, Antonis (1985)

Article

Το επάγγελμα του συνταγματολόγου, έγραφε ένας Βέλγος καθηγητής του Συνταγματικού δικαίου, είναι επικίνδυνο, διότι αυτός που το ασκεί είναι αναγκασμένος να κολυμπά πάντα σε μια τρικυμισμένη θάλασσα ανάμεσα σε δύο σκοπέλους: το σκόπελο της «πολιτικολογίας» και το σκόπελο του «νομικισμού». Σε κανένα άλλο κλάδο οι σχέσεις πoλιτικής και δικαίου δεν εμφανίζουν τέτοια ένταση, όση στο συνταγματικό δίκαιο, και ίσως πουθενά αλλού η συνάντηση του «νομικού» με το «πολιτικό» στοιχείο δεν αντικαθρεπτίζει με τέτοια καθαρότητα τη διαδικασία και τις φάσεις ορθολογικότερης οργάνωσης της εξουσίας, τις δυσκολίες νoμιμoπoίησης της και, γενικότερα, την πολύπλοκη και αντιφατική διαδικασία εκλογίκευσης και διευθέτησης των πολιτικών και κοινωνικών συγκρούσεων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/