Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ως παράδειγμα αυτοπροσδιορισμού του πλήθους μέσω της αυτοκυβέρνησης του Δήμου

Manitakis, Antonis (2007)

Article

Η αναφορά στην αθηναϊκή δημοκρατία για την ανάλυση της σύγχρονης είναι υποχρεωτική, εαν θέλει κανείς να προσδιορίσει τα ειδικά γνωρίσματα της τελευταίας, τα οποία γίνονται κατανοητά σε αντιδιαστολή και αντιπαραβολή προς τα γνωρίσματα της αρχαίας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/