Ιστορικά γνωρίσματα και λογικά προαπαιτούμενα του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα

Manitakis, Antonis (2003)

Article

Ο διάχυτος δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται κυρίως από την θεωρία σαν ένας έλεγχος που δεν διαφέρει και πολύ από τον συγκεντρωτικό έλεγχο, που ασκούν τα συνταγματικά δικαστήρια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες1. Οι ουσιώδεις διαφορές που χαρακτηρίζουν τα δύο μεγάλα συστήματα συνταγματικής διακαιοσύνης, το ευρωπαϊκό ή κελσενιανό και το αμερικανικό, όπως σχηματικά αποκαλούνται, συνήθως αποσιωπώνται ή υποβαθμίζονται στο όνομα των μεγάλων συγκλίσεων που παρατηρούνται διαρκώς μεταξύ τους.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/