Ορθοδοξία και δικαιώματα του Ανθρώπου

Manitakis, Antonis (2007)

Book chapter

Τό ερώτημα που θα ηθελα να θέσω στην κρίση σας με τη σημερινη εισήγησή μου είναι κατα πόσο ή 'Ορθόδοξη Θεολογία και Έκκλησία είναι εξοικειωμένες με την θεωρία και πρακτικη των δικαιωμάτων τοσ ανθρώπου. Ή ερευνά μου, λόγω ειδικότητας, περιορίστηκε σε δευτερογενείς πηγές, δεν ηταν συστηματική και αρκέστηκε στην πρόσφατη ελληνόγλωσση σχετικη βιβλιογραφία.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/