Η συνταγματικότητα της νομοθετικής κατάργηση του δικαιώματος συμμετοχής στο προϊόν εκκαθάρισης αγροτικού συνεταιρισμού

Manitakis, Antonis ; Kornilakis, Panos (1987)

Article

Ο Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ν. Ευκαρπίας θεσσαλονίκης διαλύθηκε νομότυπα την 28.12.1982 με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, στην οποία πιήραν μέρος 26 από τα 30 μέλη του. Η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε στις 30.12.1982, σuμφωνα, με το άρθρο 53 παρ. 4 του ν. 921/1979 «περί Γεωργικών Συνεταιρισμών», που ίσχυε την εποχή εκείνη, στο Ειρηνοδικείο θεσσαλονίκης και στην 5η Επιθεώρηση Γεωργικών Συνεταιρισμών,ΑΤΕ Θεσσαλονίκης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/