Η εύκολη αναθεώρηση δυσεφάρμοστων υπερεξουσιών

Manitakis, Antonis (1986)

Article

Η αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975, η οποία εντελώς αιφνιδιαστικά και αναπάντεχα ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου 1985 με απόφαση της κεντρικής επιτροπής τον ΠΑΣΟΚ και κατάθεση στη Βουλή πρότασης αναΘεώρησης 161 βουλευτών, ολοκληρώθηκε, ένα χρόνο ακριβώς αργότερα, με την ψήφιση του αναθεωρημένου κειμένου του Συντάγματος από την ΣΤ' Αναθεωρητική Βουλή στις 6 Μαρτίου 1986, και με τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14 Μαρτίου 1986.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/