Η αντισυνταγματικότητα της προσωπικής κράτησης για χρέη προς το δημόσιο: ανάπλαση γνωστών επιχειρημάτων

Manitakis, Antonis (1987)

Article

Ζητήθηκε η γνώμη μου σχετικά με τη σνταγματικότητα του θεσμού της προσωπικής κράτησης για χρέη προς το δημόσιο, όπως αυτός καθιερώνεται στα άρθρα 9 και 63 του ν.δ. 356/27 Μαρτίου - 5 Απρλίου 1974 "περί κώδικος εισπράξεως δημοσίων εσόδων".

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/