Η συνταγματική αρχή της ισότητας και η έννοια του γενικού συμφέροντος

Manitakis, Antonis (1978)

Article

Η γενική προβληματική. Η υπόθεση εργασίας: αντιπαράθεση δύο αρχών με αντιθετικό ή αλληλοσυμπληρωνόμενο περιεχόμενο; 1.2. Η αφορμή της εργασίας: το ιστορικό δύο δικαστικών αποφάσεων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/