Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιφύλαξη κυριαρχίας κατά το άρθρο 28 παρ. 2 και 3 Σ

Manitakis, Antonis (2003-10)

Article

Ξεκινώ από μια υπόθεση εργασίας προκλητική και παράδοξη μαζί: η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση οικοδομείται και θα εξακολουθήσει να οικοδομείται με βασικό υλικό την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων "κυριαρχίας" εκ μέρους των κρατών προς μια νέα, πρωτοφανή στην ιστορία των κρατών, πολιτική ενότητα, που, ενώ ενθυλακώνει και ασκεί αρμοδιότητες κυρίαρχες δεν γίνεται η ίδια «κυρίαρχη».

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/