Η επίδραση του Συντάγματος στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις

Manitakis, Antonis (1992)

Article

Η ελληνική έννομη τάξη οικοδομήθηκε από τις πρώτες δεκαετίες της συγκρότησης της πάνω στην αρχή του ενιαίου, γραπτού και αυστηρού Συντάγματος. Το Σύνταγμα, σ΄θμβολο της εθνικής ανεξαρτησίας, της πολιτικής ταυτοτητας, αλλά και της πολιτικής ελευθερίας των Ελλήνων, δέσμευε, ως υπέρτατος νόμος του κράτους, άρχοντες και αρχόμενους.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/