Ο ελληνικός συνταγματισμός αντιμέτωπος με το συναινετικό αναθεωρητισμό

Manitakis, Antonis (2006)

Book

Σε αυτό το κείμενο θα προσπαθήσω να εκθέσω μερικές κυοφορούμενες σκέψεις με αφορμή τη σχεδιαζόμενη αναθεώρηση και τη διασταύρωσή της με ορισμένες θεμελιώδεις συνιστώσες του ελληνικού συνταγματισμού. Πιστεύω ότι οι εύκολες, φλύαρες και επαναλαμβανόμενες αναθεωρήσεις, που ζούμε τα τελευταία δέκα χρόνια, όσο κι αν φαίνονται ανώδυνες και ευαγγελίζονται εκσυγχρονισμούς και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, θέτουν σε δοκιμασία θεμελιώδη χαρακτηριστικά του δημοκρατικού συνταγματισμού και θίγουν την ταυτότητα της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας μας. [...]

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/