Το δημοψήφισμα για την ΕΟΚ και οι προεδρικές αρμοδιότητες

Manitakis, Antonis (1981)

Article

Η απόφαση της κυβέρνησης να ζητήσει άπό τόν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν καί αν ή ίδια τό κρίνει σκόπιμο, τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την ΕΟΚ, θέτει μερικα ζητήματα συνταγματικής καί πολιτικής φύσης, τα όποία σχετίζονται τόσο με την έρμηνεία του αρθρου 44 παρ.2 του Συντάγματος πού προβλέπει τό θεσμό του δημοψηφίσματος, όσο καί με την όμαλη λειτουργία του πολιτεύματος που καθιερώνει τό Σύνταγμα του 1975.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/