Δικαιϊκοί καταναγκασμοί και κριτήρια ορθότητας της συνταγματικής ερμηνείας

Manitakis, Antonis (1990)

Article

Η συνταγματική ερμηνεία, όπως άλλωστε και κάθε νομική (ή δικαιίκή) διαθέτουν τέτοιο προσόν. Όσο για την καλούμενη πολιτική ερμηνεία του Συντάγματος και την υπονοούμενη, αντιπαράθεση της προς τη νομική ακόμη και όταν η πρώτη διεκδικεί επικράτηση ως μοναδική επίσημη ερμηνεία- επειδή εκφέρεται από όργανο που είναι ταγμένο να εφαρμόζει το Σύνταγμα, όπως συμβαίνει λόγου χάρη στην περίπτωση που η Βουλή αποφαίνεται επί ζητήματος αντισυνταγματικότητας νομοσχεδίου, ή όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να ενεργήσει με διακριτική εξουσία.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/