Τα memorandum of understanding και το πρόγραμμα δημοσινομικής προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας υπο την κρίση της Ελληνικής συνταγματικής δικαιοσύνης

Manitakis, Antonis (2013)

Article

Γιώργος είχε διαισθανθεί από τα φοιτητικά του χρόνια τη σημασία που είχε για τη χώρα μας η έγκαιρη ένταξή της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και είχε από νωρίς ασχοληθεί με το ζήτημα της πολιτικής ενοποίηση της Ευρώπης. Γράφτηκε από τους πρώτους, ως φοιτητής, στην Ευρωπαϊκή Λέσχη, ένα σωματείο που είχε την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου υπήρξε μέλος ο αείμνηστος Δημήτριος Ευρυγένης, και συμμετείχε ενεργά στις επιστημονικές εκδηλώσεις της. Το ενδιαφέρον του για τα διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα το επιβεβαίωσε με τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στη Γερμανία καθώς και με τις πρώτες του επιστημονικές μελέτες. Η προσήλωσή του στο ιδεώδες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν διαρκής και ακλόνητη. Το απέδειξε με την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή του, ως νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σημίτη, τόσο στις διαδικασίες σύνταξης της Χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την ΕΕ όσο και στη διαδικασία κατάρτισης ενός σχεδίου Συντάγματος για την Ευρώπη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/