Οι εγγυήσεις προσωπικής ελευθερίας της ΕυρΣΔΑ και η κράτηση «ψυχασθενούς» σε ψυχιατρικό ίδρυμα

Manitakis, Antonis (1983)

Article

1. Η σημασία της απόφασης 2. Τα πραγματικά περιστατικά 3. Τα νομικά ζητήματα της υπόθεσης και το άρθρο 5 παρ. 1 της ΕυρΣΔΑ 4. Η παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 4 της ΕυρΣΔΑ και οι εγγυήσεις που παρέχει 5. Η σημασία του άρθρου 5 παρ.2 της ΕυρΣΔΑ και η δυνατότητα εφαρμογής του παράλληλα με το άρθρο 5 παρ. 4 6. Εξέταση της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας ενόψει των εγγυήσεων που θεσπίζει η ΕυρΣΔΑ 7. Ζητήματα συνταγματικότητας 8. Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας 9. Οι υποδείξεις της σύστασης R(83)2 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/