Κατάλογος των Ελληνικών νομικών χειρογράφων

Dorotei, Getov ; Katsaros, Vasilis ; Papastathis, Charalambos (1994)

Book

Ήδη πριν από την ανάληΦη των πρυτανικών καθηκόντων, μου είχε δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι, στα πλαίσια της συνεΡγασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο «Αγ. Κλήμης Άχρίδας » της Σόφιας, υπάρχει ερευνητικό πρόγραμμα με το Κέντρο Σλαβο-Βυζαντινών Ερευνών «Ακαδημαϊκός Ιβάν Ντοόιτσεφ». Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στη μελi.τη και έκδοση των Ελληνικών χειρογράφων δόο ιστορικών μονών της Μακεδονίας, της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας Παγγαίου και του Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Η Πρυτανεία προσπάθησε να ενισχοσει και να προωθήσει την εργασία αυτή και ήδη το πρόγραμμα περιλαμβάνεται στη νέα σομβαση συνεργασίας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/