Η παιδεία στην Τουρκοκρατία

Zacharopoulos, Nikos (1998)

Book

Η εξέταση θεμάτων που αναφέρονται στην περίοδο της τουρκοκρατίας δεν παρουσιάζει απλώς μόνο ενδιαφέρον, αλλά θα έλεγε κανείς, θεωρείται ιδιαίτερα απαραίτητη. Μ' αυτήν και μόνο είναι δυνατό να δοθεί σ' όλους η εσωτερική συνοχή του Ελληνισμού, που ήταν και είναι σκορπισμένος σ' ολόκληρο τον κόσμο, καθώς κι η αδιάκοπη συνέχεια του πολιτισμού του, πράγματα που αμφισβητήθηκαν απο πολλούς.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/