Η πνευμαιτκή κίνηση του ΙΗ αιώνα στον Ελληνικό χώρο μέσα απο τη χειρόγραφη παράδοση

Zacharopoulos, Nikos (1984)

Book

Οι λόγιοι της τουρκοκρατίας αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης αρκετών επιστημόνων, λίγοι είναι όμως εκείνοι που ασχολήθηκαν ιδιαιτέρως με το ανέκδοτο έργο τους. Έτσι πάντοτε εμφανίζονταν επιτακτική η ανάγκη να παρουσιασθεί το έργο αυτό στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό, για να αξιολογηθεί ανάλογα και η προσφορά τους στην προσπάθεια του φωτισμού και της αναγέννησης του Γένους.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/