Η ιστορία, τα μνημεία και τα κείμενα για τη μεσαιωνική Αιτωλία και Ακαρνανία στον ευρύτερο χώρο της ενιαίας μεσαιωνικής ηπείρου

Katsaros, Vasilis (1996)

Book chapter

Η μελέτη της Μεσαιωνικής Δυτικής Στερεάς τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα και της πρώτης δεκαετίας του παρόντος αιώνος που γνώρισε ιδιαίτερη θα μπορούσαμε να πούμε άνθηση, τόσο στον τομέα της ιστορικής γεωγραφίας, όσο και στον τομέα της παλαιοχριστιανικής και της βυζαντινής Αρχαιολογίας και τέχνης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/